ประหยัดพลังงานด้วยชุดเติมอากาศและระบายอากาศ HRV

ประหยัดพลังงานด้วยชุดเติมอากาศและระบายอากาศแบบประสิทธิภาพสูง HRV

 

HRV(Heat Recovery Ventilator)หรือERV(Energy Recovery Ventilator)ชุดเติมอากาศและระบายอากาศแบบประสิทธิภาพสูง หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า ระบบ HRV (Heat Recovery Ventilation) บางทีก็เรียกว่า ระบบ ERV (Energy Recovery Ventilator) หลักการทำงานของชุด HRV เป็นการนำอากาศเย็นจากทาง ฝั่งทางเข้าของ Exhaust (Exhaust Air From Inside)  มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับด้านฝั่ง fresh air ที่เติมเข้ามา(Fresh air from outside) ช่วยลดพลังงานพร้อมทำให้อากาศภายในหมุนเวียน สดชิ้น เรามาทำความรู้จัก และมาทำความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่อง กันครับ

 

   

อากาศภายในห้อง จากการใช้งาน ก่อให้เกิดสิ่งปนเปื้อนมากมาย ไรฝุน ควันบุหรี่ Co2 ที่เกิดขึ้น หมุนเวียนอยู่ภายใน ก่อให้เกิดความไม่สบายตัวและความเจ็บป่วยสำหรับผู้อยู่อาศัย (Poor IAQ) การทำให้เกิดความสบายของการปรับอากาศในพื้นที่ โดยการเติมอากาศ Fresh air ใหม่เข้าสู่ภายในพื้นที่บ้าน ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศ ให้เกิดความสบายตัวมากขึ้น ดังนั้นการระบายอากาศมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการควบคุมอุณหภูมิ ที่เหมาะสม ภายในห้องสำหรับงานปรับอากาศ

 

 

           ชุดเติมอากาศและระบายอากาศแบบ HRV หรือ ERV ที่ทำหน้านำอากาศเข้ามาหมุนเวียนภายใน หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าเปรียบเสมือน อวัยวะปอดของมนุษยื ที่คอยทำหน้าที่ฟอกอากาศและนำอากาศที่มี O2 มาแลกเปลี่ยนเอา CO2 ออกจากร่างกาย และคอยกรองอากาศของเสีย จากการหายใจเข้าของคนเรานั้นเอง

  มาดูนิยามความหมาย หน้าที่และหลักการทำงานของชุดHRVที่ช่วยคุณประหยัดพลังงานพร้อมนำอากาศดีมาแลกเปลี่ยนอากาศเสียได้อย่างไร ดูภาพประกอบด้านล่าง

HRV (Heat Recovery Ventilator)  คืออะไร?
จากรูปHRV เป็นอุปกรณ์เหมิอนพัดลมระบายอากาศ แต่เพิ่มฟังก์ชั่นการให้มีการ นำความเย็นของอากาศที่จะถ่ายเทออก Exhaust air (Stale air from house เส้นสีแดงล่างซ้าย) แทนที่เราจะทิ้งออกไปเฉยๆ ก็ออกแบบให้เอาไปวิ่งสวนกับ อากาศร้อนที่จะเติมอากาศเข้าพื้นที่ (fresh air intake เส้นสีน้ำเงินล่างขวา)ให้เกิดการผสมของอากาศร้อนและเย็นก่อนเพื่อลดอุณภูมิของ fresh air ลงก่อนเข้าพื้นที่ห้องเรา(fresh air to house) หรือพื้นที่ต่อไป

 HRV (Heat Recovery Ventilator) ประหยัดพลังงานอย่างไร?

 ปกติถ้าเราต้องมีการเติมอากาศจากภายนอกอาคารเข้าพื้นที่ในอาคาร โหลดความร้อนจำนวนมากจะถูกส่งจากภายนอกเข้าอาคาร แอร์จะต้องทำงานหนักมาก จนถึงสู้ไม่ได้ไม่เย็นไปเลยเนื่องจากไม่เพียงแต่สู้กับอุณหภูมิที่สูงของภายนอกเท่านั้นยังต้องสู้กับความชื้นที่สูงที่แทรกซึมเข้ามาด้วย