50 ลำดับรุ่นเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟมากที่สุดในประเทศไทย

-ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล :ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 กฟผ ข้อมูล ณวันที่ 31มีนาคม2557 http://labelno5.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=317&lang=th