อาคารใหม่ “อาคารเอสซีจี 100 ปี” ได้รับรองมาตรฐาน LEED Platinum

อาคารใหม่ “อาคารเอสซีจี 100 ปี” ได้รับรองมาตรฐาน LEED Platinum

 

       เมื่อเร็วๆ นี้ กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี และรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ร่วมยินดีในโอกาสที่อาคารเอสซีจี 100 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารสร้างใหม่

(The Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction: LEED BD+C) ระดับสูงสุด LEED Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่มีความเข้มข้นและเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมของเอสซีจี
       
       ทั้งนี้ เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมุ่งสู่การเป็น Green Business ในปี 2555 จึงปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ 1, 2 และอาคาร 5 ที่ใช้งานมานานเกือบ 30 ปี ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสูงสุด LEED Platinum ประเภทการปรับปรุงอาคารใช้งาน รายแรกในอาเซียน ล่าสุดขยายผลสู่อาคารเอสซีจี 100 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสูงสุด LEED Platinum ประเภทอาคารสร้างใหม่
       สำหรับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม หรือ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เป็นมาตรฐาน Green Building ที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกในลักษณะโครงการนำร่องในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2541 โดยองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร (Non-profit Organization) ของสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่า สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก

 

เครดิตข่าว โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 เมษายน 2557 10:14 น.