10 โรงแรมเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเงินบนเวทีโลก “เอิร์ธเช็ค”

10 โรงแรมเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเงินบนเวทีโลก “เอิร์ธเช็ค”

 เมื่อ เร็วๆ นี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จำนวน 10 แห่ง ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับเงินด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากเอิร์ธเช็ค องค์กรผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก
       
       โรงแรมที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 แห่ง มีจำนวน 8 แห่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์ระดับ “แกรนด์” ซึ่งเซ็นทาราเป็นเจ้าของเอง นับเป็นความสำเร็จที่เซ็นทาราได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้เมื่อ ปีพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 1 ปี
10 โรงแรมเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเงินบนเวทีโลก “เอิร์ธเช็ค”
• เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
       
10 โรงแรมเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเงินบนเวทีโลก “เอิร์ธเช็ค”
• เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต
       
10 โรงแรมเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเงินบนเวทีโลก “เอิร์ธเช็ค”
• เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
       
10 โรงแรมเครือเซ็นทารา คว้ารางวัล สิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเงินบนเวทีโลก “เอิร์ธเช็ค”
• เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
       ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “สำหรับเรา การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และการที่เราทำงานร่วมกับเอิร์ธเช็คมายาวนานหลายปีนั้น นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารโรงแรมทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดของเอิร์ธเช็ค”
       
       เขากล่าวว่า “เราได้ตั้งเป้าหมายขององค์กรไว้สำหรับการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา รางวัลในระดับต่างๆ ซึ่งการที่เราได้บรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ผม ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ”
       
       “สำหรับเป้าหมายของเซ็นทาราในปี 2558 คือการผลักดันโรงแรมจำนวน 15 แห่ง ให้ได้รับรางวัลประกาศณียบัตรระดับเงิน ซึ่งรวมถึงโรงแรมในแบรนด์หลักของเซ็นทาราซึ่งเราเป็นเจ้าของเองด้วย” เขาบอกด้วยความมั่นใจ
       
       โรงแรมที่ได้รับรางวัลประกาศณียบัตรระดับเงินจากเอิร์ธเช็ค ในปี 2557 ได้แก่:
       • เซ็นทาราแกรนด์และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
       • เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
       • เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
       • เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
       • เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต
       • เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
       • เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
       • เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
       • เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต
       • เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต
       
       “เอิร์ธเช็ค” วัดประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
       
       การเป็นผู้ชนะรางวัลระดับเงินของเอิร์ธเช็ค โรงแรมเซ็นทาราที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำเป็นต้องมีการนำนโยบายการพัฒนา อย่างยั่งยืนมาปรับใช้ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการตรวจสอบและการวัดผลจาก เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลทั้ง 10 หมวด ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ / การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน, การจัดการทรัพยากรน้ำจืด, การอนุรักษ์และการจัดการระบบนิเวศ, การจัดการทางสังคมและวัฒนธรรม, การวางแผนและการบริหารการใช้ที่ดิน, การป้องกันคุณภาพอากาศ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการของเสียและสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
       
       ทั้งนี้ เซ็นทาราได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมแต่ละแห่งให้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งประเมินตัวชี้วัดให้ได้มาตรฐานและสามารถแสดงผลการปฏิบัติงานที่ดีที่ สุด อีกทั้งมีการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านระบบการประเมินตนเองออ นไลน์ของทางเอิร์ธเช็ค โดยผลการประเมินทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นบุคคลที่ สามเป็นประจำทุกปี
       
       เอิร์ธเช็ค มีการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการมอบ ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ